Palfinger dizalica PC 3800 i sanduk za tvrtku INA

Palfinger dizalica PC 3800 i sanduk dužine 3.700 mm na Iveco Daily 60C18H za INA. Dizalica ima maksimalni dohvat 3,7 m sa jednim hidrauličnim produžetakom. Sanduk ima aluminijske stranice a na podu sanduka je protuklizna šperploča.

INA-Industrija nafte, d.d. (INA, d.d.) je srednje velika europska naftna kompanija. INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA je osnovana 1. siječnja 1964. spajanjem Naftaplina (tvrtke za istraživanje i proizvodnju nafte i plina) s rafinerijama u Rijeci i Sisku. INA je dioničko društvo čiji su najveći dioničari naftna kompanija MOL i Republika Hrvatska, a manji dio dionica nalazi se u vlasništvu privatnih i institucionalnih investitora. Od 1. prosinca 2006. godine Inine su dionice izlistane na Zagrebačkoj burzi. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. Ukupan broj zaposlenih u INA Grupi na dan 31. 12. 2018. bio je 10.842. INA upravlja regionalnom mrežom od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

 

»Oznake