Kiperi

Svaki kiper je konstruiran na način da omogući maksimalnu produktivnost i učinkovitost, od prvog dana do kraja svog životnog vijeka.

Vrste:

    • trostrani kiperi
    • stražnji kiperi
    • half-pipe kiperi