Pon 16.10.2017

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o.

Društvo ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres je poduzeće koje se bavi gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem, uzgojem hortikulturnog i sadnog materijala, lovstvom, ribolovom i rekreativnim turizmom. U poduzeću je zaposleno preko 600 djelatnika, a indirektno je vezano gotovo 1000 zaposlenih u oblasti drvne industrije. Društvo danas gospodari s 284.950 hektara, a je organizirano kroz 8 organizacijskih jedinica:

  • Šumarije: Bos. Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad
  • Rasadnik Pržine
  • Direkcija Kupres.

ŠGD “Hercegbosanske šume” isporučena je šumarska prikolica PSM180 s fiksnom podnicom od čeličnog lima. Prikolica ima 4 para ExTe čeličnih štica C144, osovine 2x9t, utovarni prostor je dugačak 7000 mm, a ukupna dužina prikolice je 8750 mm. Prikolica je teška 4200 kg, a korisna nosivost je 13.800 kg.