SABIRAČ d.o.o.

Tvrtki Sabirač d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, isporučili smo Palfinger Epsilon dizalicu Q150Z sa Epsilon polipnom grabilicom SG300 te „extra light“ abrollkiper unutarnjih dimenzija 6500x2300x2500mm. Abrollkiper izrađen je iz lima, ukupne dopuštene nosivosti do 15000kg sa otvaranjem zadnje stranice „a libro“ (kao knjiga).

Nadogradnja je izvedena na vozilo Iveco Trakker AD260T36.

»Oznake