Trostrani kiper TK160 HD za JKP Komunalac

Javnom komunalnom poduzeću Komunalac iz Hadžića isporučen je Trostrani kiper TK160 HD dimenzija 5000x2300x800 mm. Kiperska nadogradnja izvedena je na vozilu MAN TGS 26.430.

Ova heavy-duty nadogradnja ima čelične stranice visine 800 mm. Bočne stranice se otvaraju prema dolje za 180 i njihajuće dok se stražnja stranica otvara njihajuće na način da se donji rub otvara automatski mehanički pri kipanju.

JKP Komunalac je poduzeće osnovano Rješenjem Skupštine općine Hadžići 1970. godine., a obavlja djelatnosti od javnog društvenog interesa.

»Oznake