Trostrani kiper i Palfinger kamionska dizalica za VODOVOD iz Zadra

Palfinger dizalica PK 8.501 SLD3 B i trostrani kiper TK95-4.2 na Iveco ML140E28P za komunalno poduzeće Vodovod d.o.o. iz Zadra. Palfinger dizalica ima tri hidraulična produžetak maksimalnog dohvata 9,7 m. Kiperski sanduk ima hidraulično produljenje kiperskog sanduka kako bi se mogli voziti duži teret od 4.200 mm.

Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar bavi se javnom vodoopskrbom, djelatnošću ispitivanja zdrastvene ispravnosti vode za piće, izvođenjima priključaka, umjeravanja vodomjera te proizvodnjom energije za vlastite potrebe. Danas zapošljavaju gotovo 300 dijelatnika, a svoje djelatnosti izvršavaju na području grada Zadra i okolnih gradova i županija.

»Oznake