Palfinger dizalica PK 3400 i kiperski sanduk za tvrtku RUDEJ

Tvtki Rudej isporučena je kamionska kiperska nadogradnja s Palfinger dizalicom PK 3400 s dvostrukim hidrauličnim produžetkom dohvata 6,5 m. Nadogradnja je montirana na Iveco Daily 35C18H.

Palfinger dizalica PK 3400 opremljena je rotatorom beskonačnog kuta zakreta i polipna grabilica zapremine 110l s 5 lopatica. Osim dizalica na kamion je montiran kiperski sanduk dužine 2 800 mm s čeličnim stranicama te čeličnim demontažnim nadstranicama visine 400 mm.

»Oznake