Rolo kontejner s Palfinger dizalicom za Dugoselski komunalac

Abrollkontejner dužine 5.100 mm s Palfinger dizalicom PK 13.501 SLD3 maksimalnog dohvata 10,4 m. Dizalica je opremljena polipnom grabilicom kapaciteta 210 l za manipulaciju otpadom. Stražnja stranica kontejnera otvara se “a libro” ili kao knjiga zbog mogućnosti kipanja otpada većih dimenzija. Dizalica ima vlastite stabilizatore i pogoni se preko hidraulike kamiona. Osim spuštanja i dizanja kontejnera s navlakačem je moguće i kipati materijal.

Abroll kontejner s Palfinger dizalicom isporučen je komunalnom poduzeću Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Radi se o poduzeću specijaliziranom za obavljanje poslova organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Poduzeće upravlja s dva gradska groblja i s gradskom tržnicom, te obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih površina.

»Oznake