Palfinger dizalica PK 13.501 SLD3 i tovarni sanduk za tvrtku INA

Palfinger dizalica PK 13.501 SLD3 i tovarni sanduk dužine 4.500 mm na Iveco ML180E32 4×2. Kamionska nadogradnja je isporučena tvtki INA d.d. Dizalica ima pet hidrauličnih produžetaka maksimalnog dohvata 14,8 m. Uz dizalicu je isporučena radna košara nosivosti 200 kg. Dizalicom se upravlja putem radio upravljanja. Uz dizalicu je predviđeno 15 m kabela za alternativno upravljanje. Na kamion je montiran tovarni sanduk dužine 4.500 mm s čeličnim okvirom i aluminijskim stranicama. Okvir sanduka izveden je s otvorima za lako vezivanje tereta. Bočne stranice su dvodjelne. U podu sanduka su alkice za pričvršćivanje tereta. Nadogradnja je opremljena s dvije PVC kutije za alat.

INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište se nalazi u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, Hrvatska. Ukupan broj zaposlenih u INA Grupi na dan 31.12.2019. bio je 10.579. Grupa ima dominantnu ulogu u naftnom biznisu u Hrvatskoj; istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata.

»Oznake