Palfinger dizalica PK 15500 i sanduk za tvrtku BOŠKOVIĆ

Dugogodišnjem klijentu tvrtki Bošković d.o.o. isporučena je kamionska nadogradnja s lagerskom Palfinger dizalicom PK 15500 i sandukom dužine 7.300 mm. Kamionska nadogradnja montirana je na MB Arocs 6×4.

Palfinger dizalica PK 15500 ima tri hidraulična produžetka i jedan mehanički čime se dohvat produžuje na 12,5 m. Dizalica ima ručno upravljanje s obje strane kamiona. Sanduk ima puno praktičnih opcija koje omogućuju brzo i efikasno fiksiranje tereta. Stranice su od eloksiranog aluminija. Stranice su izvedene od dva dijela i imaju centralni stup koji je demontažan. Prednja stranica sanduka ima kuke predviđene za vješanje zatezača te reflektore za noći rad. Stražnju stranicu moguće je otvoriti tako da stoji na svojim osloncima što omogućava da se mogu voziti dugački predmeti. Pod sanduka je čelični i predviđen je za transport rasutih materijala.

Tvrtka Bošković d.o.o. iz Vinkovaca bavi se gradnjom vodova za električnu struju i telekomunikacije.

»Oznake