Komunalne usluge Cres-Lošinj

Dizalica PK 16001 sa radio upravljanjem ugrađena na smećarsku nadogradnju koja služi za podizanje podzemnih kontejnera

»Oznake