HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o., tvrtka zadužena za gospodarenje šumama i šumarskim zemljištem svoj je vozni park obogatila sa 4 nova vozila.

PK Palfinger Kran d.o.o. isporučio je Hrvatskim šumama četiri utovarne šumarske platforme bez poda ukupne dužine 6200mm sa ugrađenim 4 para EXTE – E6 aluminijskih štica te Epsilon Palfinger dizalicama M110Z sa grabilicom FG53.

Hrvatskim šumama također smo isporučili četiri šumarske prikolice PSM200 sa ugrađenim 4 para E6 aluminijskih štica od kojih su dvije ukupne dužine 6000mm a preostale dvije od 7000mm  ukupne dužine utovarnog prostora.

Svečena primopredaja vozila kao i obuka vozača za upravljanje Palfinger hidrauličnim dizalicama M110Z održana je u prostorima našeg proizvodnog pogona.

»Oznake