Palfinger dizalica PC 2700 u sanduku za Komunalno društvu Brinje

Palfinger dizalica PC 2700 u sanduku za Komunalno društvu Brinje. Dizalica je ugrađena na Renault Master u postojeći tvornički sanduk. Dizalica ima tri hidraulična produžetka maksimalnog dohvata 5 m. KD Brinje bavi se komunalnim djelatnostima na području Općine Brinje.

»Oznake