PK 1 radna košara

KARAKTERISTIKE RADNE KOŠARE PK-1
Nosivost (2 osobe i alati) 280 kg
Težina 120 kg
Uređaj za osiguranje položaja košare hidraulični cilindar
Izolacija za veznom elementu 1000 V /4min

Cijena:
2.370,00 EUR

Dostupno