VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.

Ugradnja dizalice PK 10000 sa trostrukim hidrauličnim produžetkom B od 6,2 m do 10,3 m na vozilu marke MB

»Oznake