UPTO BENŠAK

Uslužno, prijevozničko-trgovačkom obrtu Benšak, isporučili smo utovarnu šumarsku platformu bez podnice ukupne dužine 5600mm sa ugrađenim prednjim aluminijskim zidom i 2 para EXTE-E9 aluiminijskih štica te Palfinger Epsilon dizalicom M110Z sa grabilicom FG53. Za izvođenje šumarskih radova obrtu Benšak izradili smo i šumarsku prikolicu PSM 180, ukupne dužine 7400mm sa ugrađenim 2 para ExTe E9 aluminijskih štica.

»Oznake