TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA

Tehnomont brodogradilištu iz Pule isporučene su dvije PALFINGER MARINE dizalice PK 41002 (M) hybrid verzija i PK 90002M koje su montirane na servisni katamaran za ribogojilišta u Norveškoj.

PALFINGER MARINE dizalica PK 90002M isporučena je s 9 hidrauličnih produžetaka maksimalnog dohvata 22 m. Dizalica ima SCANRECO radioupravljanje i vitlo nosivosti 6,5t. Dizalica PK 41002 (M) hybrid verzija isporučena s 8 hidrauličnih produžetaka dohvata 21 m te je također opremljena radioupravljanjem SCANRECO.

U sastavu Grupe Tehnomont djeluju tvrtke Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o. i Tehnomont d.d. Tvrtka Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o. sastoji se od triju profitnih centara: profitni centar Brodogradilište, Investicijski radovi u inozemstvu i Solarna oprema. Brodogradilište je najvećim dijelom orijentiran na gradnju patrolnih, turističkih, offshore, ribarskih, vatrogasnih i drugih brodova za široko svjetsko tržište, a pored gradnje brodova bavi se remontom i rekostrukcijom postojećih brodova.

»Oznake