NASADI ZADAR d.o.o.

Trostrani kiper TK10 za vozila 3,5 – 5,5 t brutto mase na vozilu marke Iveco Daily 35C13D. Dimenzije kiperskog sanduka su 2800x2000x400 mm sa dodatnim aluminijskim nadstranicama. Bočne stranice se otvaraju prema dolje, a zadnja stranica je nijhajuća i otvara se prema dolje.

»Oznake