MILOŠ obrt

Nadogradnja na vozilo: platforma u segmentima, ugradnja dizalice EPSILON Q170Z96, 4para X E6 štica te grabilica FG53, tank od 300l i hladnjak od 200l. Također ugrađena i pumpa 75/75.

»Oznake