M&B MIRKO ABRAMOVIĆ obrt za prijevoz i trgovinu

Za potrebe šumarskih radova, obrtu za prijevoz i trgovinu M&B Mirko Abramović, isporučili smo šumarsku utovarnu platformu bez poda ukupne dužine 6400mm sa ugrađenim 2 para EXTE-E9 aluminijskih štica. Na kraju vozila ugradili smo Palfinger Epsilon dizalicu M120Z sa grabilicom FG53. Nadogradnja je izvedena na vozilo MAN TGS 33.500 6×4.

Obrtu M&B Mirko Abramović isporučili smo i šumarsku prikolicu PSM200 ukupne dužine utovarnog prostora od 7000mm sa ugrađenim 4 para ExTe E6 štica.

»Oznake