LOCUM D.O.O.

Za potrebe izrade elektro instalacija, tvrtki Locum d.o.o. iz Zadra isporučili smo radnu košaru P200A  predviđenu za rad dvije osobe, dimenzija 1400x700x1100mm, radne visine 19,8m. Radna košara montirana je na Nissan NT400 3,5t.  Sa dužinom od samo  5,3m vozilo će tvrtki Locum d.o.o olakšati obavljanje svakodnevnih zadataka uskim gradskim ulicama.

»Oznake