CESTE RIJEKA

Trostrani kiper TK115 sa hidrauličnom instalacijom za vuču prikolice na vozilu marke MAN TGS 18.440

»Oznake