AH OSIJEK – VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.

Izrada PK tovarnog sanduka oznake TK10-2,7. Tovarni sanduk, nadograđen na vozilo VW Crafter TDI, će se koristiti u komunalne svrhe grada Vukovara.

»Oznake